۞ یاران مهدی ۞ سلام به همه ی منتظران آن خورشید پنهان حقیقت و عاشقان مهدویت . به وبلاگ من خوش آمدید امیدوارم که استفاده ی لازم را از وبلاگ من ببرید. و با نظرات خود کمک به بهتر شدن این وبلاگ کنید. با سپاس. فائزه http://yaranmahdi-f.mihanblog.com 2020-09-23T22:50:07+01:00 text/html 2013-08-05T19:30:19+01:00 yaranmahdi-f.mihanblog.com فائزه ۞ رهبرم ... http://yaranmahdi-f.mihanblog.com/post/88 <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=4>دشمنان بدانند...</FONT></DIV> <DIV></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=4>&nbsp;اگر از سرهایمان كوهها بسازند ، هرگز فرزندانمان در كتابهای خود نخواهند خواند :</FONT></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=4>" خامنه ای تنها ماند!"<BR><BR></FONT><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.blogfa.com/photo/p/paydari-88.jpg"><BR></DIV><BR><BR> text/html 2013-07-29T12:22:31+01:00 yaranmahdi-f.mihanblog.com فائزه ۞ لیله القدر ... http://yaranmahdi-f.mihanblog.com/post/92 <DIV style="TEXT-ALIGN: center" class=post4 align=right><FONT color=#000000 size=2 face=Tahoma><IMG style="WIDTH: 368px; HEIGHT: 277px" border=0 src="http://media.afsaran.ir/sibL9d_480.jpg"></FONT></DIV><FONT color=#000000 size=2 face=Tahoma><FONT color=darkgreen></FONT><FONT color=darkgreen><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" class=post4 align=right> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif"><STRONG><FONT size=4><BR><FONT color=black>تشنه ام این رمضان تشنه تر از هر رمضانی </FONT></FONT></STRONG></SPAN><FONT color=black><BR></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif"><FONT color=black><STRONG><FONT size=4>شب قدر آمده تا قدر دل خویش بدانی<BR><BR></FONT></STRONG></FONT></SPAN></DIV></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" class=post4 align=right> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif"><FONT color=black><STRONG><FONT size=4>لیله القدر عزیزی است بیا دل بتکانیم </FONT></STRONG></FONT></SPAN><FONT color=black><BR></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: Microsoft Sans Serif"><FONT color=black><STRONG><FONT size=4>سهم ما چیست از این روز همین خانه تکانی ...</FONT></STRONG></FONT></SPAN></DIV></DIV></FONT></SPAN></FONT> <DIV class=post4 align=center><BR></FONT><BR><STRONG><EM><FONT color=#339999>فرا رسیدن شب های قدر تسلیت باد ...<BR></FONT></DIV></EM></STRONG> <P>&nbsp;</P> text/html 2013-03-01T13:12:24+01:00 yaranmahdi-f.mihanblog.com فائزه ۞ جوان، با نماز دلش روشن می ‌شود .... http://yaranmahdi-f.mihanblog.com/post/91 <DIV class=post4> <DIV align=right> <DIV class=div21> <DIV class=div55></DIV> <DIV class=div56><FONT class=text4> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA>جوان، با نماز دلش روشن می ‌شود<BR></SPAN><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://modafeiran2.persiangig.com/image/agha1390.jpg"><BR><BR><A title="" href="http://modafeiran2.persiangig.com/audio/javan.mp3" target=_blank><SPAN style="TEXT-DECORATION: none" lang=FA>دانلود کلیپ صوتی</SPAN></A><BR><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green; FONT-SIZE: 14pt" lang=FA><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: red; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=FA>حجم: 181 کیلوبایت<BR></SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: green; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=FA>سلامتی آقا امام زمان(عج) و امام خامنه ای صلوات</SPAN><BR></DIV></FONT></DIV></DIV><BR><BR></DIV></DIV> text/html 2013-02-03T13:11:43+01:00 yaranmahdi-f.mihanblog.com فائزه ۞ ثمره ی حجاب ... http://yaranmahdi-f.mihanblog.com/post/90 <P align=center><IMG style="MARGIN-TOP: 0px" title=//www.afsaran.ir/media/205739?lid=292642 alt="افسران - ثمره ی حجاب" src="http://media.afsaran.ir/siXFqx_300.jpg"></P> text/html 2013-01-18T13:08:55+01:00 yaranmahdi-f.mihanblog.com فائزه ۞ این خانه برای نفس کشیدن کمی تنگ است... http://yaranmahdi-f.mihanblog.com/post/89 <DIV align=right> <DIV class=div55></DIV> <DIV class=div56><FONT class=text4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" dir=rtl lang=FA>این خانه برای نفس کشیدن کمی تنگ است... </SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" dir=rtl lang=FA>.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" dir=rtl lang=FA>این جا دنیاست...</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" dir=rtl lang=FA>.</SPAN><BR><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" dir=rtl lang=FA>به بودن نمی ارزد...بیشتر به نبودنت بیاندیش.</SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" dir=rtl lang=FA></SPAN></B><BR><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" dir=rtl lang=FA>.</SPAN></B><BR> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt" dir=rtl lang=FA></SPAN></B><IMG style="WIDTH: 506px; HEIGHT: 334px" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://s1.picofile.com/file/7602488488/siwDJK_535.jpg"><BR></DIV></FONT></DIV><BR><BR></DIV> text/html 2012-12-12T14:59:40+01:00 yaranmahdi-f.mihanblog.com فائزه ۞ دعای فرج ... http://yaranmahdi-f.mihanblog.com/post/87 <div style="text-align: center;"><img style="cursor: -moz-zoom-in;" alt="http://www.askquran.ir/gallery/images/26612/1_9lk93b.gif" src="http://www.askquran.ir/gallery/images/26612/1_9lk93b.gif" width="387" height="557"> </div> text/html 2012-12-12T14:55:04+01:00 yaranmahdi-f.mihanblog.com فائزه ۞ اینجا ایــــــــــــــــران http://yaranmahdi-f.mihanblog.com/post/86 <div id="posttitle"><font style="font-size: 15pt;" color="#d6d6d6" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#d6d6d6" face="Tahoma"><font color="#d6d6d6"><font color="#d6d6d6"><font color="#d6d6d6"><a href="http://star4pc.mihanblog.com/post/563"><b><br></b></a></font></font></font></font></font></div> <font style="font-size: 15pt;" color="#d6d6d6" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#d6d6d6" face="Tahoma"><font color="#d6d6d6"><font color="#d6d6d6"><font color="#d6d6d6"><font class="text4"><p style="color: rgb(51, 204, 0);" align="center"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">اینجا ایران است .</font></strong></p> <p style="color: rgb(51, 204, 0);" align="center"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">حاکمش نایب امام زمان است . </font></strong></p> <p style="color: rgb(51, 204, 0);" align="center"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">و پاکترین رهبر جهان است .</font></strong></p> <p style="color: rgb(51, 204, 0);" align="center"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">قدرت بسیجیانش کابوس اهریمنان است .</font></strong></p> <p style="color: rgb(51, 204, 0);" align="center"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">اینجا کمی اجناس گران است .</font></strong></p> <p style="color: rgb(51, 204, 0);" align="center"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">چونکه تحریم دشمنانست .</font></strong></p> <p style="color: rgb(51, 204, 0);" align="center"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">اما شیعه !</font></strong></p> <p style="color: rgb(51, 204, 0);" align="center"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">صبور و قهرمان است.</font></strong></p> <p style="color: rgb(51, 204, 0);" align="center"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">هدف ما از زندگی نان نیست.</font></strong></p> <p style="color: rgb(51, 204, 0);" align="center"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">حفظ ایمان است .</font></strong></p> <p style="color: rgb(51, 204, 0);" align="center"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">زندگی همچون امتحان است .</font></strong></p> <p style="color: rgb(51, 204, 0);" align="center"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">کسی قبول میشود که در خط شهیدان است .</font></strong></p> <p style="color: rgb(51, 204, 0);" align="center"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">پیروی از ولایت وصیت آنان است .</font></strong></p> <p align="center"><font color="#ff0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><strong>سلامتی امام خامنه ای صلوات</strong></font></p></font></font></font></font></font></font> text/html 2012-08-17T13:59:02+01:00 yaranmahdi-f.mihanblog.com فائزه ۞ خنکای بهشت گوارایتان دختران چادری!!! http://yaranmahdi-f.mihanblog.com/post/85 <H4 style="TEXT-ALIGN: center" align=right><FONT color=#666666 size=2>تو میتوانی<SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"> <FONT color=#336666>روسری نصفه نیمه ات</FONT></SPAN> را هی برداری و دوباره بذاری…<BR>میتوانی گاهی<SPAN style="COLOR: rgb(51,102,255)"> <FONT color=#663333>بادبزنش</FONT></SPAN> کنی…<BR>میتوانی مانتوی سفید کوتاه نازک چسبان بپوشی تا<SPAN style="COLOR: rgb(102,51,255)"> <FONT color=#660000>گرمت</FONT></SPAN> نشود!!<BR>میتوانی <FONT color=#ff9966><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><FONT color=#ff9900>شلواری بپوشی که دمپایش تا صندل ات </FONT><FONT color=#ff9900>۲۰ سانتیمتر فاصله</FONT></SPAN></FONT><FONT color=#ff9900> </FONT>داشته باشد!!<BR>میتوانی <SPAN style="COLOR: rgb(51,153,102)">جوراب</SPAN> هم نپوشی!!<BR>لاک هم لابد خنک کننده است…!!<BR><FONT color=#cc6600><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,255)"><FONT color=#999900>بستنی هم لیس بزن روی نیمکت</FONT> <FONT color=#999900>پارک…</FONT></SPAN><BR></FONT>بوی ادکلنت هم میتواند تا ۱۰ متر پشت سرت تعقیبت کند…<BR>فرض کن اینها بلد نیستند مثل تو باشند!<BR><FONT color=#330099><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)"><FONT color=#330099>فرض کن اینها عادت کرده اند به این پارچه </FONT><FONT color=#330099>ی سیاه در این گرما!!</FONT></SPAN><BR></FONT></FONT><FONT color=#666666><FONT size=3>فرض کن گرمشان نمیشود!!!<BR><FONT color=#6633ff><SPAN style="COLOR: rgb(51,102,255)"><FONT color=#66cccc><FONT color=#cc6600>فرض کن تو روشنفکری و</FONT></FONT><FONT color=#cc6600> اینها امل…!!</FONT></SPAN><BR></FONT><FONT color=#cc66cc><SPAN style="COLOR: rgb(102,51,255)"><FONT color=#336666>آخر تو چه میدانی چادر ترنم عطر یاس در فضای </FONT><FONT color=#336666>غبار آلود دنیاست…</FONT></SPAN><BR></FONT>آخر تو چه میدانی حجاب خنکا و زیبایی به وجود هر دختر مینشاند…<BR>تو میتوانی خوش باشی به عرق نکردن در دنیا</FONT><FONT size=4>…</FONT></FONT></H4> <H1 style="TEXT-ALIGN: center" align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,128,0)"><FONT size=2><FONT color=#993399><FONT size=4>خنکای بهشت گوارایتان دختران چادری</FONT>!!!</FONT></FONT></SPAN></H1> <H1 style="TEXT-ALIGN: center" align=right><SPAN style="COLOR: rgb(0,128,0)"><IMG style="PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-TOP: 8px" id=il_fi src="http://www.shiaupload.ir/images/34023735041203931028.jpg" width=284 height=331></SPAN></H1> text/html 2012-08-16T13:53:57+01:00 yaranmahdi-f.mihanblog.com فائزه ۞ خدا ... http://yaranmahdi-f.mihanblog.com/post/84 <DIV class=div15> <DIV class=div18><FONT class=text6 color=#fee7ac size=2><A href="http://manoasemoon.mihanblog.com/post/16"><STRONG></STRONG></A></FONT>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV class=div21> <DIV class=div56><FONT class=text4> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 12px" class=Apple-style-span><B><FONT class=Apple-style-span color=#993300>گفتم:در دلم امید نیست گفت:هرگز از رحمتم نا امید مباش(زمر53)</FONT></B></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12px" class=Apple-style-span><FONT class=Apple-style-span><BR><FONT color=#993300></FONT></FONT></SPAN></B></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><B><FONT class=Apple-style-span><FONT color=#993300><SPAN style="FONT-SIZE: 12px" class=Apple-style-span>&nbsp;گفتم:احساس تنهایی میکنم گفت:از رگ گردن به تو نزدیکترم(ق16</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12px" class=Apple-style-span>)&nbsp;</SPAN></FONT></FONT></B></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 12px" class=Apple-style-span><B><FONT class=Apple-style-span><BR><FONT color=#993300></FONT></FONT></B></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 12px" class=Apple-style-span><B><FONT class=Apple-style-span color=#993300>گفتم:انگار مرا از یاد برده ای گفت:مرا یاد کن تا یادت کنم(بقره152)&nbsp;</FONT></B></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 12px" class=Apple-style-span><B><FONT class=Apple-style-span><BR><FONT color=#993300></FONT></FONT></B></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 12px" class=Apple-style-span><B><FONT class=Apple-style-span color=#993300>گفتم:در دلم شادی نیست گفت:باید به فضل و رحمتم شادمان شوی(یونس5)&nbsp;</FONT></B></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 12px" class=Apple-style-span><B><FONT class=Apple-style-span><BR><FONT color=#993300></FONT></FONT></B></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 12px" class=Apple-style-span><B><FONT class=Apple-style-span color=#993300>گفتم:تا کی باید صبر کنم؟ گفت:همانا یاریم نزدیک است(بقره 214)</FONT></B></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 12px" class=Apple-style-span><B><FONT class=Apple-style-span><BR><FONT color=#993300></FONT></FONT></B></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 12px" class=Apple-style-span><B><FONT class=Apple-style-span color=#993300>&nbsp;و چه کسی از او راستگوتر؟ (نسا 87)</FONT></B></SPAN></DIV> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 12px" class=Apple-style-span><B><BR></B></SPAN></DIV> <DIV> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 12px" class=Apple-style-span></SPAN></DIV></DIV><BLOGEXTENDEDPOST></FONT></DIV></DIV> text/html 2012-08-16T13:17:02+01:00 yaranmahdi-f.mihanblog.com فائزه ۞ انتظار یعنی ... http://yaranmahdi-f.mihanblog.com/post/83 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"><span lang="FA"><font face="Times New Roman"><strong>انتظار یعنی<span style="">&nbsp; </span>:</strong></font></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"><span style="" lang="FA"><font face="Times New Roman"><strong><span style="">&nbsp; &nbsp;</span>انتظار یعنی<span style="">&nbsp; </span>دروغ نگفتن.</strong></font></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"><span lang="FA"><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp; &nbsp;انتظار یعنی غیبت نکردن.</strong></font></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"><span style="" lang="FA"><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;&nbsp; انتظار یعنی تهمت نزدن.</strong></font></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"><span style="" lang="FA"><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;&nbsp; انتظار یعنی نماز به موقع خواندن.</strong></font></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"><span style="" lang="FA"><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;&nbsp; انتظار یعنی زکات دادن .</strong></font></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"><span style="" lang="FA"><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;&nbsp; انتظار یعنی چشم خود را کنترل کردن.</strong></font></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"><span style="" lang="FA"><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;&nbsp; انتظار یعنی قدم صحیح برداشتن .</strong></font></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"><span style="" lang="FA"><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;&nbsp; انتظار یعنی عمل به قرآن.</strong></font></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"><span style="" lang="FA"><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;&nbsp; انتظار یعنی احترام گذاشتن .</strong></font></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"><span style="" lang="FA"><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;&nbsp; انتظار یعنی با ادب بودن.</strong></font></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"><span style="" lang="FA"><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;&nbsp; انتظار یعنی کنترل سخن داشتن.</strong></font></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"><span style="" lang="FA"><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;&nbsp; انتظار یعنی راستگو بودن.</strong></font></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"><span style="" lang="FA"><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;&nbsp; انتظار یعنی امانت دار بودن.</strong></font></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"><span style="" lang="FA"><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;&nbsp; انتظار یعنی خشم خود را فرو بردن.</strong></font></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"><span style="" lang="FA"><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;&nbsp; انتظار یعنی بخشنده بودن.</strong></font></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"><span style="" lang="FA"><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;&nbsp; انتظار یعنی هر لخظه به یاد خدا بودن.</strong></font></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"><span style="" lang="FA"><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;&nbsp; انتظار یعنی دیگران را کوچک نشماردن.</strong></font></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"><span style="" lang="FA"><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;&nbsp; انتظار یعنی علی وار بودن.</strong></font></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"><span style="" lang="FA"><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;&nbsp; انتظار یعنی دیگران را مسخره نکردن.</strong></font></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"><span style="" lang="FA"><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;&nbsp; انتظار یعنی امر به معروف کردن.</strong></font></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"><span style="" lang="FA"><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;&nbsp; انتظار یعنی نهی از منکر کردن.</strong></font></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"><span style="" lang="FA"><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;&nbsp; انتظار یعنی در راه خدا جهاد کردن.</strong></font></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"><span style="" lang="FA"><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;&nbsp; انتظار یعنی ...</strong></font></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"><span style="" lang="FA"><font face="Times New Roman"><strong></strong></font></span></font>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font size="3"><span style="" lang="FA"><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp; آیا می توانیم خودمان رایک منتظر بنامیم؟</strong></font></span></font></p><br><br> text/html 2012-08-13T11:35:46+01:00 yaranmahdi-f.mihanblog.com فائزه ۞ ماه خوبی ها http://yaranmahdi-f.mihanblog.com/post/82 <DIV class=Post>&nbsp;</DIV> <DIV id=postbody> <DIV style="OVERFLOW: hidden"> <P align=center><IMG style="WIDTH: 527px; HEIGHT: 321px" height=321 src="http://eynifard-aks.persiangig.com/image/tir91/tir91%20%2810%29.jpg" width=527></P> <P dir=rtl style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%" align=center><FONT face="times new roman, times, serif" color=#d70000 size=3><STRONG>قال الله تبارك و تعالى: </STRONG></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%" align=center>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%" align=center><STRONG><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(222,236,147)"><FONT face="times new roman, times, serif" color=#000080 size=3>یا ایها الذین آمنوا كتب علیكم </FONT><FONT face="times new roman, times, serif" color=#0000ff size=3>الصیام</FONT><FONT face="times new roman, times, serif" color=#000080 size=3> كما كتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون. </FONT></SPAN></STRONG></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%" align=center><FONT face="times new roman, times, serif" size=3><STRONG>خداوند تبارك و تعالى&nbsp;می<SPAN lang=fa> </SPAN>‏فرماید: </STRONG></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%" align=center><FONT face="times new roman, times, serif" color=#800000 size=3><STRONG>اى كسانى كه ایمان آورده‏اید روزه بر شما نوشته (واجب) شد، چنانكه بر آنان كه پیش از شما بوده‏اند </STRONG></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%" align=center><FONT face="times new roman, times, serif" color=#800000 size=3><STRONG>واجب شده بود باشد كه پرهیزگار شوید. </STRONG></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%" align=center><SPAN dir=rtl><FONT face="times new roman, times, serif" color=#990099 size=3><STRONG>ماه رمضان ماه خداوند، ماه نزول قرآن و از شریف‌ترین ماه‌هی سال است. در ین ماه درهی آسمان و </STRONG></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%" align=center><SPAN dir=rtl><FONT face="times new roman, times, serif" color=#990099 size=3><STRONG>بهشت گشوده و درهی&nbsp;جهنم بسته&nbsp;می‌شود، و عبادت در یکی از شب‌هی آن ( شب قدر ) بهتر از </STRONG></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%" align=center><FONT color=#990099><SPAN dir=rtl><FONT face="times new roman, times, serif" size=3><STRONG>عبادت </STRONG></FONT></SPAN><SPAN dir=rtl><FONT face="times new roman, times, serif" size=3><STRONG>هزار ماه است. </STRONG></FONT><FONT face="times new roman, times, serif" size=3><STRONG>رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در&nbsp;خطبه شعبانیه خود&nbsp;درباره </STRONG></FONT></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%" align=center><SPAN dir=rtl><FONT face="times new roman, times, serif" color=#990099 size=3><STRONG>فضیلت و عظمت ماه رمضان فرموده است: «ی بندگان خدا! ماه خدا با برکت و رحمت</STRONG></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%" align=center><FONT color=#990099><SPAN dir=rtl><FONT face="times new roman, times, serif" size=3><STRONG>&nbsp;و آمرزش</STRONG></FONT></SPAN><SPAN dir=rtl><FONT face="times new roman, times, serif" size=3><STRONG>&nbsp;به سوی شما روی آورده است؛ ماهی که نزد خداوند بهترین ماه‌ها است؛</STRONG></FONT></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%" align=center><SPAN dir=rtl><FONT face="times new roman, times, serif" color=#990099 size=3><STRONG>&nbsp;روزهایش بهترین روزها، شب‌هیش بهترین شب‌ها و ساعاتش بهترین ساعات</STRONG></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%" align=center><SPAN dir=rtl><FONT color=#990099><FONT face="times new roman, times, serif" size=3><STRONG>است. </STRONG></FONT><FONT face="times new roman, times, serif" size=3><STRONG>بر مهمانی خداوند فرا خوانده شدید و از جمله اهل کرامت قرار گرفتید. </STRONG></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%" align=center><FONT color=#990099><SPAN dir=rtl><FONT face="times new roman, times, serif" size=3><STRONG>در</STRONG></FONT></SPAN><SPAN dir=rtl><FONT face="times new roman, times, serif" size=3><STRONG>&nbsp;این ماه، نفس‌هی شما تسبیح، خواب شما عبادت، عمل‌هیتان مقبول و </STRONG></FONT></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%" align=center><SPAN dir=rtl><FONT face="times new roman, times, serif" color=#990099 size=3><STRONG>دعاهیتان مستجاب است. پس با نیت‌ی درست و دلی پاکیزه،‌ </STRONG></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%" align=center><FONT color=#990099><SPAN dir=rtl><FONT face="times new roman, times, serif" size=3><STRONG>پروردگارتان را </STRONG></FONT></SPAN><SPAN dir=rtl><FONT face="times new roman, times, serif" size=3><STRONG>بخوانید تا شما را بری روزه داشتن و </STRONG></FONT></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%" align=center><FONT color=#990099><SPAN dir=rtl><FONT face="times new roman, times, serif" size=3><STRONG>تلاوت</STRONG></FONT></SPAN><SPAN dir=rtl><FONT face="times new roman, times, serif" size=3><STRONG>&nbsp;قرآن توفیق دهد. بدبخت کسی است که از</STRONG></FONT></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%" align=center><SPAN dir=rtl><FONT face="times new roman, times, serif" size=3><STRONG><FONT color=#990099>&nbsp;آمرزش خدا در ین ماه عظیم محروم گردد.</FONT> </STRONG></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%" align=center><SPAN dir=rtl><FONT face="times new roman, times, serif" size=3><STRONG><FONT color=#9933cc>با گرسنگی و تشنگی در ین ماه، به یاد گرسنگی و تشنگی قیامت باشید.»</FONT> </STRONG></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%" align=center><SPAN dir=rtl><FONT face="times new roman, times, serif" color=#cc33ff size=3><STRONG>آن گاه پیامبر اکرم وظیفه روزه‌داران را برشمرد و از صدقه بر فقیران، احترام به </STRONG></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%" align=center><SPAN dir=rtl><FONT face="times new roman, times, serif" color=#cc33ff size=3><STRONG>سالخوردگان، ترحم به کودکان، صله ارحام، حفظ زبان و چشم و گوش از حرام، مهربانی</STRONG></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%" align=center><SPAN dir=rtl><FONT face="times new roman, times, serif" color=#cc33ff size=3><STRONG>&nbsp;به یتیمان و نیز عبادت و سجده هی طولانی، نماز، توبه، صلوات، تلاوت قرآن و&nbsp;فضیلت اطعام </STRONG></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%" align=center><SPAN dir=rtl><FONT face="times new roman, times, serif" size=3><STRONG><FONT color=#cc33ff>در&nbsp;این ماه سخن گفت.</FONT> </STRONG></FONT></SPAN></P></DIV></DIV> text/html 2012-07-11T11:20:24+01:00 yaranmahdi-f.mihanblog.com فائزه ۞ شعری برای تو... http://yaranmahdi-f.mihanblog.com/post/81 <DIV class=div15> <DIV class=div015></DIV> <DIV class=div18><FONT class=text6><A href="http://koleposhti317.mihanblog.com/post/107"></A></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV class=div58><FONT class=text7><A href="http://koleposhti317.mihanblog.com/post/author/609915"></A></FONT>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV class=div21> <DIV class=div55><FONT color=#009900></FONT></DIV> <DIV class=div56><FONT class=text4> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#009900>به نام او<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT color=#009900>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#009900>گرچه با کپسول اکسیزن مجایت کرده اند<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#009900>مادرت می گفت دکترها جوابت کرده اند<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#009900>مرگ تدریجی است این دردی که می کشی<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#009900>منتها با قرص های خواب ,خوابت کرده اند<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#009900>خواب می بینی که در سردشتی و گیلان غرب<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#009900>خواب می بینی که بر آتش کبابت کرده اند<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#009900>خواب می بینی می آید بوی ترش سیب کال<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#009900>پس برای آزمایش انتخابت کرده اند<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#009900>خواب می بینی که مسئولان بنیاد شهید<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#009900>بر در دروازه های شهر قابت کرده اند<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#009900>از خدا می خواستی مهشور باشی با حسین(ع)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#009900>خواب می بینی دعایت را اجابت کرده اند<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#009900>قصر شیرینی که از شیرینی ات چیزی نماند!<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#009900>یا پلی هستی که چون« سر پل» خرابت کرده اند<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#009900>خوشه خوشه بمب های خوشه ای را چیده ای<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#009900>باد خاکی با کدامین آتش آبت کرده اند؟<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#009900>با کدامین آتش ای شمعی که در خود سوختی<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#009900>قطره قطره در وجود خود مذابت کرده اند؟<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#009900>می پری از خواب می بینی شهید زنده ای<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT color=#009900>با چه معیاری-نمی دانم- حسابت کرده اند<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2><STRONG><FONT color=#003300>شعر از اضغر عظیمی مهر(اهورا)<o:p></o:p></FONT></STRONG></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT color=#009900 size=5>&nbsp;<FONT color=#006600>برای سلامتی و ظهور موعود صلوات</FONT></FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%"><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P><BLOGEXTENDEDPOST></FONT></DIV></DIV> text/html 2012-07-11T10:57:22+01:00 yaranmahdi-f.mihanblog.com فائزه ۞ شمایل و صفات امام زمان (عج) از نگاه معصومین http://yaranmahdi-f.mihanblog.com/post/80 <DIV id=posttitle>اوصاف آن حضرت با دقت تمام از زبان پیامبر (ص) و ائمه (ع) بیان شده است . شاید فلسفه این امر بدان جهت بوده که با ذکر این اوصاف جلوی هر کسی را که قصد داشته ادعای مهدویت بکند ، بگیرند . چرا که مساله ظهور امام مهدی در آخرالزمان یکی از ضرورتهای دینی هم شده بود . و از آنجا که فراهم آمدن تمام این صفات و ویژگیها ، که در روایات اسلامی ذکر آنها رفته ، در شخص مدعی مهدویت امکان ناپذیر است بنابراین باعث می شود تا دروغ او پیش مردم فاش شود . <BR>درباره اوصاف آن حضرت چنین آمده است : <BR>1- رسول خدا (ص) اوصاف حضرت مهدی را چنین می فرماید : «مهدی از من است ، او بلند پیشانی است و دارای بینی باریکی است که میانش اندک برآمدگی دارد . مهدی از فرزندان من است . چهره اش چون ماه تابان است . چشمان گردی دارد . رنگش ، رنگ عربی و بدنش ، بدن اسرائیلی است . صورتش مثل دینار (گرد و سرخ) است . دندانهایش چون اره (تیز و بران) و شمشیرش چون سوزش آتش است». <BR>2- امام علی (ع) نیز در توصیف حضرت قائم چنین می فرماید :<BR>«مهدی دیدگانی مشکی دارد و موهایی پر پشت . او دارای چهره سرخ و پیشانی نورانی است . صاحب خال و علامت است . عالمی است غیور که اخبار گذشتگان را داراست . ساحت و درگاهش از همه شما گشاده تر و دانش او را تمام شما افزون تر و بیش تر از همه شما به جای آرنده صله رحم است . به مرغ (که در آسمان پرواز می کند) اشاره می کند و در دستش فرو می افتد ، و شاخی (خشک) در زمین می کارد ، سبز می شود و برگ می آورد».<BR></DIV> <DIV id=postbody> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><INPUT type=image src="http://www.ashoora.ir/images/stories/article_pictures/dinomarefat/mahdaviat/5.jpg"></DIV><BR>3- امام حسین (ع) درباره اوصاف آن حضرت نیز چنین می فرماید : <BR>«مهدی را از روی سکینت و وقاری که دارد و همچنین دانش او به حلال و حرام و نیازمندی مردم به او و بی نیازی او از مردم می شناسید». <BR>4- امام باقر (ع) اوصاف امام مهدی را چنین بیان کرده است : <BR>«سیاهی چشمانش تابنده و پنجه هایش قوی و زورمند است و زانوانش بزرگ و شکمش فربه است . پشت او دو خال است ، خالی به رنگ پوستش و خالی همانند خال پیامبر ، ابروانش به هم پیوسته است ، دیدگانش از کثرت شب بیداری و عبادت آشکار است ، سیاهی چشمانش تابنده است . در صورتش اثری (خالی) است ، سینه اش فراخ است ، شانه هایش را (به دو طرف بدنش) رها می کند و سر استخوانهای کتفش بزرگ و درشت است». <BR>5- امام صادق (ع) نیز درباره اوصاف آن حضرت فرموده است : <BR>«مهدی خوش سیما ، گندمگون است که به سرخی می زند ، ابرو کمان و نورانی است و سیاهی چشمانش بغایت سیاه است ، چشمان فراخ دارد ، بالای بینی اش برآمده است ، بینی عقابی دارد و پیشانی بلند ، او خاشع است و نازک مثل شیشه ، هیبتش مردم را می ترساند ، به مردم و دلها نزدیک است ، شیرین گفتار و خوش سیماست ، ساقهایش باریک است و بدنی نیرومند دارد ، چون بر کوه بانگ زند صخره ها از هم بپاشند و فرو ریزند ، دست بر بنده ای نمی نهد جز آنکه دلش همچون پاره های آهن (سخت و نیرومند) می گردد . نه بسیار بلند بالاست و نه بسیار کوتاه بلکه میانه قامت است ، سر گرد دارد و سینه ای فراخ ، بلند پیشانی است و ابروهایش پیوسته است ، بر گونه راستش خالی است گویا دانه مشک است که بر قطعه عنبر ساییده باشند». <BR>6- امام رضا (ع) نیز اوصاف امام را چنین بیان کرده است : <BR>«او شبیه من و شبیه موسی بن عمران است . هاله هایی از نور او را احاطه کرده که به پرتو قدس درخشیدن گیرد . دارای اعتدال اخلاق است و رنگی شاداب دارد . در هیبت بدنی به رسول خدا (ص) شبیه است . نشانه اش آن است که (از نظر سن) سالخورده است اما سیمای جوان دارد تا آنجا که بیننده او را چهل ساله یا کمتر می انگارد . دیگر از علایم او آن است که تا گاه مرگ و با وجود گذشت روزها و شبها ، اصلا پیر نمی شود» <BR><BR>منبع روایات : کتاب «یوم الخلاص» نوشته کامل سلیمان صفحات 51 تا 55 </DIV> text/html 2012-07-06T17:15:20+01:00 yaranmahdi-f.mihanblog.com فائزه ۞ هیچ کس همراه نیست ، تنهای اول... http://yaranmahdi-f.mihanblog.com/post/79 <DIV class=TopPost> <DIV class=TopPost2>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV class=CenterPost> <DIV class=CenterPost2> <DIV id=InPost_MihanblogShopAds style="BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; DISPLAY: block; BORDER-LEFT: 0px; WIDTH: 100%; BORDER-BOTTOM: 0px; HEIGHT: 0px"></DIV><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,102)"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times,serif">برای برنده شدن در طرح هزاران لبخند <SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">یوسف زهرا</SPAN> بایستی گناه نکنیم... تا در قرعه کشی یارانش شانس بیشتری داشته باشیم...<BR><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">... هیچ کس همراه نیست ، تنهای اول ...</SPAN><BR></SPAN></FONT></SPAN></SPAN> <P style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(0,0,102); FONT-FAMILY: times new roman,times,serif; TEXT-ALIGN: justify" align=center><IMG style="WIDTH: 346px; HEIGHT: 346px" src="http://s2.picofile.com/file/7314922903/%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%A9%D8%B3_%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.jpg"></P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(0,0,102)" size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: times new roman,times,serif">امام علی (ع) :</SPAN><BR style="FONT-FAMILY: times new roman,times,serif"></FONT><FONT style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(0,0,102); FONT-FAMILY: times new roman,times,serif" size=3>« صاحــــــبُ هــــــذا الأمـــــرِ الشَّریـــــدُ الطَّریـــــدُ الفَریـــدُ الوَحیـــــــد. »</FONT> <P style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(0,0,102); FONT-FAMILY: times new roman,times,serif; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>(امام مهدی </FONT><FONT size=3>عج )&nbsp;عهده دار امر ( نجات انسان ها ) همـان&nbsp;<SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">رانــدۀ آوارۀ بی کـس تنهـــــاست</SPAN>.</FONT></P> <P style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(0,0,102); FONT-FAMILY: times new roman,times,serif; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; بحارالانوار 120/51</FONT></P></DIV></DIV> text/html 2012-07-06T17:04:10+01:00 yaranmahdi-f.mihanblog.com فائزه ۞ یا صاحب الزمان http://yaranmahdi-f.mihanblog.com/post/78 <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-TOP: 8px" id=il_fi src="http://images.persianblog.ir/547830_Zk21Z6R0.jpg" width=640 height=480><BR><BR><FONT style="COLOR: rgb(0,102,0)" color=#000000 size=2 face=Tahoma></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT style="COLOR: rgb(0,102,0)" color=#000000 size=2 face=Tahoma>تو از تبار بهاری، چگونه بی تو بمانم <BR>شمیم عاطفه داری، چگونه بی تو بمانم<BR>&nbsp;<BR>تو از سلاله نوری، تو آفتاب حضوری <BR>به رخش صبح سواری، چگونه بی تو بمانم <BR><BR>تو یی كه باده نابی، وگر نه بی تو چه سخت است <BR>تمام عمر خماری، چگونه بی تو بمانم <BR><BR>ببار ابر بهاری، هنوز شهره شهر است <BR>كرامتی كه تو داری، چگونه بی تو بمانم <BR><BR>بیا به خانه دلها، كه در فراق تو دل را<BR>نمانده است قراری، چگونه بی تو بمانم </FONT><FONT style="COLOR: rgb(0,102,0)" size=2><BR><BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)">شاعر: </SPAN></FONT><FONT color=#000000 size=2 face=Tahoma><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,153)">حمید هنرجو</SPAN><BR style="COLOR: rgb(0,102,0)"><BR style="COLOR: rgb(0,102,0)"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">تعجیل در ظهور و سلامتی مولا صلوات</SPAN><BR></DIV></FONT> <P></P> <P><SPAN class=main_body></SPAN> <P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</P>